Traduceri – Linguist.ro

Vă oferim servicii de traducere în baza unei autorizaţii de la Ministerul Justiţiei în limbile engleză, franceză şi română.

Centrul lingvistic Elite English vă asigură calitatea, confidenţialitatea şi respectarea termenelor de livrare a unei traduceri. Vă oferim o gamă completă de servicii de traducere din toate domeniile:

Traduceri autorizate documente şi acte oficiale:

Diplome şi acte de studii: diplome de bacalaureat, diplome de licenţă, certificate postliceale, foi matricole, planuri de învăţământ, certificate şi atestate de competenţă profesională, programe analitice.

Acte cu caracter personal: certificate de naştere şi căsătorie, livrete de familie, caziere judiciare, permise de conducere, certificare de atestare a domiciliului şi cetăţeniei, documente de identitate, adeverinţe de celibat, permise de rezidenţă, documente medicale (bilete de externare, buletine de analize,etc)

Traduceri autorizate domeniul juridic: sentinţe de divorţ, titluri executorii, somaţii, notificări, procuri notariale, texte legislative, hotărâri judecătoreşti, acte de cesiune, atestate, autorizaţii, legislaţie (inclusiv rutieră).

Traduceri tehnice:

Traduceri autorizate din domeniul auto: certificate de garanţie, instrucţiuni tehnice, manuale de utilizare, actele maşinii.

Traduceri în domeniul telecomunicaţiilor: manuale telefonice, radiotelefonice, telegrafice, radiotelegrafice, centrale telefonice.

Traduceri industriale: planuri cadastrale, manuale de utilizare, proceduri de fabricaţie, broşuri, instrucţiuni de intreţinere,caiete de sarcini, documentaţie protecţia muncii, studii topografice.

Traduceri IT&C: manuale de asistenţă, intreţinere şi operare.

Traduceri autorizate în domeniul economic:

Traduceri comerciale: certificate de înmatriculare, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, asociere, caziere fiscale, certificate de origine a mărfii, certificat constatator, acte constitutive, acte adiţionale.

Traduceri financiare: dosare finanţare, adeverinţe/declaraţii de venit, dosare de participare la licitaţii, leasing.

Traduceri bancare: rapoarte de audit bancar, extrase de cont bancar, condiţii de creditare, asigurări, ordin de transfer bancar.

Traduceri contabile: rapoarte, bilanţuri, facturi.

Traduceri în domeniul transporturilor: declaraţie de însoţire a mărfii, licenţe de transport, declaraţii vamale.

Traduceri literare:

Traduceri beletristică, antologii de texte din literatura universală, teologie ortodoxă.Traduceri lucrări ştiinţifice, academice, referate şcolare.

 şi nu în ultimul rând:

  • Proiecte şi lucrări în domeniul protecţiei mediului;
  • Prezentări şi broşuri turistice;
  • Texte de publicitate;
  • Site-uri web.

Pe lângă aceste servicii, la cererea dvs, asigurăm legalizarea, apostilizarea sau supralegalizarea documentului tradus. Acest serviciu nu include costuri suplimentare! Dacă e nevoie vă putem aduce traducerea în format clasic (pe hârtie) sau electronic (pe CD sau stick) la sediu prin intermediul unui curier. La centrul lingvistic Elite English clientul este respectat, ajutat si deservit în timpul optim!

 

Kenneth Dixon Womens Jersey