Cum ajungem să comunicăm într-o limbă străină

Categorie:
Noutăți
Comentarii:  0

Aflaţi într-o situaţie de învăţare a unei limbi străine, ne trezim adesea spunând că nu putem comunica în acea limbă pentru invăţarea căreia depunem multă straduinţă. Aceasta se întâmplă pentru că nu stabilim un target de comunicare a unui mesaj de la bun început.

Fiecare limbă este structurată pe două planuri: unul de receptare şi altul de comunicare. Planul receptivitaţii este acoperit de lecturarea unui mesaj scris şi de inţelegerea lui sau de perceperea unui mesaj oral. Planul comunicării este acoperit de producerea unui mesaj oral sau scris. La un prim nivel se încearcă dezvoltarea planului de receptare a unui mesaj. Tot la acest nivel, se încearcă totodată şi producerea de structuri potrivite cu nivelul respectiv. Astfel prin studiul gramaticii şi a vocabularului pe diferite niveluri de dificultate se creează activităţi de receptare şi producere a mesajului mai întâi la nivel simplu, mai apoi la un nivel premergător celui mediu, apoi la un nivel intermediar şi în cele din urmă la nivel avansat şi proficient. Prin exersarea tuturor aspectelor care duc la receptarea şi producerea mesajului încă de la primul nivel se ajunge mult mai uşor la situaţii de comunicare şi orală dar şi scrisă, acesta fiind scopul final al oricărui curs de învăţare a unei limbi străine.

Prin urmare, recomandăm tuturor care încep studiul unei limbi sau chiar îl continuă după o oarecare pauză să clădească mereu pe situaţii de învăţare simple sau deja cunoscute.  Este foarte important ca de la bun început să fim în stare să producem propoziţii scurte, folosind itemii receptaţi pe parcursul timpului. Totul începe de la a produce propoziţii şi fraze la nivelul gândului. Ne gândim la cuvintele pe care le cunoaştem şi încercăm să legăm structuri care pot fi un început de mesaj ce poate fi transmis pe cale orală sau scrisă. A gândi într-o limbă străină este un prim pas de productivitate care rezultă în situaţii de comunicare. Un al doilea pas este acela de a verifica mesajele pe care le-am produs, fie prin transpunerea lor pe hârtie şi corectarea lor de către o persoană calificată, fie prin verificarea proprie în situaţii de ascultare a unor mesaje care, la nivel de începători, reprezentând expresii sau cuvinte sau chiar structuri simple pot să ne dea încrederea necesară pentru a continua.

Nu este recomandat ca o persoană care nu stăpâneşte limba să dezvolte doar o singură arie de specializare în învăţarea limbii, spre exemplu, o persoană care nu cunoaşte bine limba să aplice pentru un curs de turism în limba respectivă sau de bucătărie, sau medicină, dacă în prealabil nu a fost pus în situaţii de comunicare generală şi nu cunoaşte sistemul limbii: vocabular de bază şi gramatică. La astfel de cursuri, de regulă se îmbunătăţesc cunoştinţele prin aprofundarea vocabularului şi crearea unor activităţi de producere orală sau scrisă. Aceste tipuri de cursuri sunt cunoscute sub numele de cursuri profesionale şi, ca orice meserie care necesită în prealabil cunoştinţe de bază, generale, tot aşa şi într-o limbă străină este recomandat ca înainte de aprofundarea lingvistică pe un anumit domeniu să se cunoască generalităţi despre limba respectivă.

Ceea ce este cu siguranţă recomandat este practicarea tututor abilităţilor lingvistice aflate în interdependenţă unele faţa de altele, acest procedeu fiind numit practicare integrată. Este vital ca deprinderile lingvistice dobândite să aibă la bază exersarea acestor abilităţi în totalitatea lor. Aceasta va duce la îndepărtarea lacunelor în cunoaşterea limbii şi la îmbunătăţirea  performanţei în comunicare.  Nu în ultimul rând, la stăpânirea limbii contribuie şi transferul dintr-o limbă în alta, adică traducerea mesajului care va constitui, poate, o altă ocazie de a vă transmite din experienţa noastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kenneth Dixon Womens Jersey